Praktisk information

Akut sygdom

Klinikken kan på hverdage kontaktes fra kl. 8-16.
Ved akut opstået sygdom, med behov for vurdering, kontaktes klinikken, som udgangspunkt i telefontiden mellem kl. 8-9. Herved kan evt. konsultation aftales og planlægges bedst muligt.

Ved akut sygdom eller tilskadekomst på hverdage efter kl. 16 og weekender og helligdage, henvises til lægevagten på tlf. 70150300.

Telefontid

Lægen kan træffes telefonisk fra kl. 8-9. Telefontiden er til korte dialoger, f.eks. akut tid, svar på undersøgelser, råd og vejledning ved sygdom og behandling.

Ved behov for receptfornyelse og tidsbestilling kontaktes klinikken mellem 9-12. 

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende og stærk smertestillende medicin.

Det betyder i praksis, at sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin som udgangspunkt, kun kan bestilles ved personligt fremmøde i konsultation i lægehuset og kun til maks. 1 måned af gangen.

Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Ved spørgsmål som ikke kan afklares ved en kortere samtale med lægen, henvises man venligst til at bestille tid.

Konsultation

Konsultationsvarigheden er normalt ca. 10 min.
Inden for den tid skal der, udover samtalen, foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. 

I konsultationen er der begrænset tid til rådighed og derfor er det vigtigt at du har forberedt dig.

Konsultationen kan godt indeholde flere emner, men i sagens natur kan det være svært at nå i dybden med det. Samtidigt er det begrænset, hvor meget du kan huske, hvis konsultationen omhandler for mange emner. Netop derfor er det vigtigt at prioritere tiden og have tænkt grundigt over hvad du vil fortælle lægen.

Du bør derfor udvælge det vigtigste, så der kan være tid til en grundig behandling af disse, inden for den fastsatte tid. 

Akutte konsultationer, forholder sig til det aktulle akutte problem, og øvrige problemer vil vanligvis kræve en ny tid. 

Sygeplejersken varetager kontroller af kroniske lidelser, akutte problemstillinger som luftvejsinfektioner, infektionssygdomme, hudproblemer, sårbehandlinger, vaccinationer, mindre skader, m. fl. 

Samme overenskomst foreskriver ligeledes at sygesikringsbevis medbringes til al behandling, så husk det gule sygesikringsbevis/sundhedskortet. Det er dit "betalingskort" hos lægen.

Husk at melde afbud ved forfald, så kan en anden få glæde af tiden.
Konsultationerne foregår fra kl. 9-16 alle hverdage undtagen fredage til kl. 12 eller kl. 16. 

Fredage eftermiddag henvises til navngiven læge i byen (Lene-Marie Axelgaard, Helene Nygaard, Rikke Nyborg, Jeanette Haagh, Marianne Henningsen, samt lægerne Smutten)

Tids- og medicinbestilling

Kan foretages telefonisk mellem kl. 9.00-12.00 eller under punktet: selvbetjening

Vanedannende medicin dvs. beroligede, sovemedicin, ADHD og morfin må ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier kun udskrives ved personlig fremmøde kontakt til lægen.
Vi holder frokostpause kl. 12.00-12.45. I dette tidsrum er lægehuset aflåst. 

E-konsultation

E-konsultation er en god form for kommunikation, når det drejer sig om mindre problemstillinger eller et enkelt og konkret spørgsmål.  E-konsultation er også velegnet til blodprøvesvar og andre svar f.eks. svar på urinundersøgelser.

Du kan IKKE spørge om akutte problemstillinger, da svartiden kan være op til 5 hverdage, omend vi bestræber os på at svare dig hurtigst muligt.

Du kan heller ikke bruge E-konsultation til forespørgsel om tider eller om receptfornyelse, da skal du benytte E-tidsbestilling og E-receptfornyelse.

En sjælden gang vil du modtage et svar hvor lægen skriver: ”Denne problemstilling er ikke egnet til E-konsultation, jeg synes du skal bestille en tid hvor vi kan tale sammen. Det er ofte i situationer hvor det er helt nødvendigt, at lægen udspørger og undersøger dig grundigt, før at lægen kan komme med et kvalificeret bud på din problemstilling”.  

Sygebesøg

Hvis det af helbredsmæssige årsager ikke er muligt at komme til konsultation i klinikken, kan sygebesøg aftales med lægen i telefontiden mellem kl. 8-9.
Konsultation i klinikken er at foretrække, da undersøgelsesmulighederne er langt bedre end i eget hjem.

Urinundersøgelser

Urinprøve til undersøgelse for blærebetændelse bedes udføres på klinikkens toilet i et engangs plasticbæger for at undgå fejlkilder, når prøven skal undersøges (Medicin/mad rester på indersiden af diverse beholdere, som urinen medbringes i. Bakterievækst i urinen efter urinen er ladt pga. opbevaring af urinen ved temperaturer over køleskabstemperatur og i for lang tid mv.)

Henvisning til speciallægehjælp, fysioterapi, psykolog og fodterapeut

I forbindelse med udredning og behandling kan det være nødvendigt at viderehenvise til andre speciallæger, fysioterapeut, psykolog eller fodterapeut. Henvisning kræver altid en lægelig vurdering sædvanligvis ved konsultation i klinikken.
Det er i følge overenskomsten med sygesikringen ikke muligt at henvise til kiropraktor, zoneterapeut m. fl.

Udlandsvaccinationer

I forbindelse visse udlandsrejser kan der være behov for vaccinationer og rådgivning forud for rejsen.

Klinikken tilbyder ikke længere denne service, og vi henviser til private aktører på dette marked. 

Betaling

Betaling af vaccinationer, attester mv. sker kontant ved udfærdigelsen med udtagelse af attester til forsikringsselskaber og lign. Vi tager imod kontanter og betaling via Mobile Pay.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System